Werkwijze en algemene voorwaarden

Intake / eerste behandeling

Bij de eerste kennismaking vindt er een korte intake plaats. De intake is met name bedoeld om een beeld te krijgen van uw wensen en eventuele klachten en om de juiste behandeling op u af te kunnen stemmen. 

Mogelijk wordt er gescreend op “rode vlaggen”. Ik handel binnen de grenzen van mijn bevoegdheid; als er sprake is (geweest) van een trauma, bepaalde pathologieen of andere chronische aandoeningen dan zal doorverwijzing plaatsvinden naar een arts of specialist.

Contra-indicaties

Er kunnen contra-indicaties waarom u (tijdelijk) niet gemasseerd mag worden. Contra-indicaties zijn bijvoorbeeld koorts, infectieziekten, bepaalde huid- en vaataandoeningen, een nog niet volledig hersteld(e) trauma of blessure. Heeft u twijfel of u een massage mag ondergaan neem dan contact met ons op of raadpleeg uw arts of verloskundige.

Aansprakelijkheid 

VandenBoschMassage is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen, noch voor de gevolgen die resulteren uit het behandelen van niet door de cliënt(e) genoemde symptomen, lichamelijke of geestelijke aandoeningen, blessures (pathologieën) die feitelijk behandeling van een arts behoeven. VandenboschMassage biedt géén medische behandelingen. Indien u zich laat behandelen bij VandenboschMassage is dit volledig op eigen risico.

Uw privacy in goede handen

Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw expliciete (schriftelijke) toestemming nooit verstrekt aan derden. VandenBoschMassage behandelt uw vertrouwelijke gegevens volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en opgenomen in een beveiligd systeem. U kunt te allen tijde uw gegevens inzien.

Voorwaarden m.b.t. de prijslijst

 Wanneer u een cadeaubon bestelt, worden er geen verzendkosten in rekening gebracht. De geldigheid van de cadeaubon is een half jaar na uitgiftedatum van de cadeaubon. 

Contactloze betalingen 

De betaling van de behandeling vindt plaats met een Tikkie via Whatsapp. Sinds 01-01-2020 zijn de diensten van Vandenboschmassage vrijgesteld van BTW.

Annuleren van afspraken

Bij verhindering gelieve uw afspraak tenminste 24 uur van te voren af te zeggen. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, worden voor 100% in rekening gebracht. 

Algemeen 

VandenboschMassage is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen, meegenomen naar de praktijk.

Klachtenregeling

Mocht u over een behandeling of het resultaat daarvan niet tevreden zijn, laat mij dit zo snel mogelijk weten (mondeling of schriftelijk). We bekijken samen hoe een ander is verlopen en zoeken naar een oplossing. In het geval we er niet uitkomen, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het NGS (www.ngsmassage.nl) waarbij VandenboschMassage is aangesloten.

Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Vandenboschmassage te allen tijde gewijzigd worden.

 

Locatie

Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen

Openingstijden

Ma-dO 09:00 – 17:00 u
Vr: 09:00 – 15:00 u
Za – zo: gesloten